Personeelsvereniging ‘DUO Den Haag'

Doelstelling
Onze personeelsvereniging is opgericht op 30 augustus 2005 met als doel haar leden en hun partners en/of gezinsleden ontspanning te verschaffen en een onderlinge band te kweken. Daarnaast proberen we financieel voordeel te behalen voor onze leden.

Vereniging
Onze personeelsvereniging heeft een kleine 300 leden.


Het bestuur van onze vereniging wordt gevormd door voorzitter Betty Tims, penningmeester Agnes Smeets-Jurgens en secretaris Ingrid Kroeze-Hendriks. De kascommissie bestaat uit Jochem Wielinga, Sander Pronk en Leo Lansbergen.

Eenmaal per jaar vindt er een ledenvergadering plaats.


Activiteiten
We organiseren jaarlijks een behoorlijk aantal activiteiten. Om een voorbeeld hiervan te noemen; Bloemschikken, dikke dames schilderen, golfen, borrels, bezoek kerstmarkt en stoelmassages. Sommige activiteiten zijn niet alleen voor onze leden, ook niet leden kunnen hier aan mee doen. Zij betalen alleen meer dan de leden, die van ons een korting krijgen op de activiteiten.


PV-voordelen
Via de personeelsvereniging kunnen de medewerkers ook korting krijgen op de maandelijkse “Fascinating Jazz” optredens in Zoetermeer. Ook zijn er met regelmaat kortingen te krijgen op andere culturele of sportieve activiteiten.

Wij zijn sinds een aantal jaren aangesloten bij de Federatie van West Nederlandse Personeelsverenigingen.  Hier krijgen wij iedere week een nieuwsbrief van met vele aantrekkelijke kortingen en soms gratis kaartjes voor evenementen. Je kunt dan inloggen op de site van de federatie en zelf rondkijken.

Lidmaatschap

logo_lidmaatschap

Wanneer je in loondienst bent bij DUO kun je je aan- of afmelden via het P-direktportaal. De personeelsvereniging krijgt hiervan pas achteraf bericht, na inhouding van de contributie op het salaris.

Ook wanneer je niet in loondienst bent bij DUO, maar wel werkzaam bent voor DUO (bijv. als uitzendkracht), kun je lid worden van onze personeelsvereniging. Je kunt je dan aanmelden via onderstaand lidmaatschapsformulier. De contributie dient dan op onze bankrekening te worden gestort.

Nadat de medewerkers met pensioen zijn gegaan kunnen zij ook lid blijven van onze vereniging. Zij maken het verschuldigde bedrag dan over aan de vereniging. Ook na je pensionering kan je lid blijven van de personeelsvereniging. Voor oud-gedienden wordt jaarlijks een nieuwjaarslunch in een restaurant in Zoetermeer georganiseerd